TUBAUDANICON
  Home Kontakt Hľadaj
 
 
 
Referencie | Tunely  
 Rozšírenie metra v Sofii, Bulharsko
Rozšírenie metra v Sofii, Bulharsko

Investor: Magistrát mesta Sofia, Bulharsko

Objednávateľ: Taisei Corporation, pobočka Bulharsko

Realizované práce:

  • podchytávanie základov podchodu metra
  • betonáž tunelových boxov
  • hĺbený výkop pre tunelové rúry
  • razený úsek pre tunelové rúry

Technológia výstavby: Razenie bez trhavín, razenie v otvorenom výkope

Doba výstavby: September 2008 – Marec 2009

 
Injektáž čelby
Otváranie čelby
Ťažba
Sieťovanie primárneho ostenia
Striekanie primárneho ostenia
Vŕtanie pomocou flotmana
Zhutňovanie štrkodrvy
Úprava dna na definitívnu hĺbku
Meranie bodového poľa
Nádvorie
Hotové sekundárne ostenie čast Tunnelboxu
Zadebnená stena v rotačnej šachte
Betonáž pomocou Elby
Armovanie a šalovanie stropu
Debnenie stien v Tunnelboxe
Armovanie základovej dosky
Zaizolovaný Tunnelbox
Sieťovanie podkladového betónu
Pohľad z povrchu
 
top    tlač