TUBAUDANICON
  Home Kontakt Hľadaj
 
 
 
Referencie | Inžinierske stavby  
 Rekonštrukcia kanalizačného zberača C
Vajnorská - Tomášikova ulica, Bratislava , Rekonštrukcia kanalizačného zberača C

Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava

Vyšší dodávateľ: SKANSKA BS, a.s., Prievidza

Popis objektov: Rrekonštrukcia kanalizačného zberača DN 1400

Technológia výstavby:

Zriadenie štartovacích šácht, vyčistenie jestvujúceho zberača od nánosov kalu, vyčistenie líca zberača tlakovou vodou, zaťahovanie sklolaminátového potrubia DN 1400 do jestvujúceho profilu 1650 mm, ukotvenie a obetónovanie medzipriestoru sklolaminátového potrubia DN 1400 a jestvujúceho zberača betónom C16/20 v celkovej dĺžke 1147 m.

Realizované práce:

  • vybudovanie kanalizačného zberača zo sklolaminátového potrubia DN 1400 v dĺžke 1147 m vyvložkovaním jestvujúceho monolitického zberača DN 1650/2600
  • betonáž zabudovaného potrubia, vybudovanie nových revíznych šácht

Doba výstavby: január 2007 - júl 2007

 
 
top    tlač