TUBAUDANICON
  Home Kontakt Hľadaj
 
 
 
Referencie | Inžinierske stavby  
 Senec - Rozšírenie vodovodu
Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava

Vyšší dodávateľ: TUBAU, a.s.

Popis objektov:

 • výtlačné potrubie DN 300 TVLT
 • vodomerná komora
 • vonkajšie potrubné rozvody
 • odpadné potrubie
 • elektrická prípojka NN
 • vodomerná komora a chlórovňa
 • strojno- a elektrotechnologická časť
 • vodojem 1500 m3

Realizované práce:

 • vybudovanie výtlačného potrubia do vodojemu DN 300 v dĺžke 2150 m
 • vybudovanie odpadného potrubia z vodojemu DN 300 PVC v dĺžke 870 m
 • vybudovanie objektu vodomernej komory a chlórovne s elektrotechnologickou a strojnotechnologickou časťou
 • zriadenie prípojky NN v dĺžke 570 m
 • realizácia prepojovacích potrubí TVLT DN 400, DN 500
 • stavebná, strojnotechnologická a elektrotechnologická rekonštrukcia jestvujúceho vodojemu 1500 m3

Doba výstavby: október 2006 - október 2007

 
 
top    tlač