TUBAUDANICON
  Home Kontakt Hľadaj
 
 
 
Referencie | Špeciálne zakladania  
 Diaľnica D1 Mengusovce - Jánovce, KM 0,00 - 8,000


Investor: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Bratislava

Vyšší dodávateľ stavby: Združenie "IS - Marti Contractors", Košice

Technológia výstavby: Pre stavbu Diaľnica D1 Mengusovce - Jánovce, Tunel Bôrik realizovala TUBAU, a.s. pilóty pilótovej steny pre portálovú časť tunela Bôrik. Súčasťou paženia sú tiež kotvy, klince, striekaný betón. Predmetné práce boli vykonávané na západnom portáli. Ochranný mikropilótový dáždnik na západnom a východnom portáli tunela Bôrik bol taktiež predmetom dodávky divízie špeciálneho zakladania akciovej spoločnosti TUBAU, a.s. Taktiež bolo realizované zakladanie piliera v pilierovej štôlni tunela Bôrik na mikropilótach.

mikropilóty pre mikropilótový dáždnik 4184 m
IBO kotvy 2132 m
zemné klince 1012 m
veľkopriemerové pilóty 649 m
zemné kotvy 540 m
striekaný betón 494m2
mikropilóty pre zakladanie piliera v pilierpvej štôlni 1400m
Doba výstavby: jún 2006 - január 2007

 
 
top    tlač