TUBAUDANICON
  Home Kontakt Hľadaj
 
 
 
Referencie | Tunely  
 Tunel Mrázovka Praha
Stavba „MO RAST, Tunel Mrázovka“ v Prahe 5

Investor
Hlavné mesto Praha, Odbor mestského investora Magistrátu
Hl. mesta Prahy, zastúpený VIS a. s. Praha 4 - Braník

Vyšší dodávateľ stavby
Subterra a. s., Praha 4 - Braník

Popis objektov a realizované práce
Sekundárne ostenie tunelových rozvetvení v západnej a východnej tunelovej rúre.
Zhotovenie dodávky a montáže vnútorných konštrukcií stavebného objektu podzemnej strojovne vzduchotechniky na stavbe „MO RAST, Tunel Mrázovka“.

Realizované objekty:

Dodávka a montáž sekundárneho ostenia klenby stavebných objektov

  • SO 8131.25.02 ZTT, technologického úseku C – úsek 2. časť,
  • SO 8171.20.03 VTT, technologického úseku C – úsek 2. časť,
  • SO 8139 podzemná strojovňa vzduchotechniky,
  • SO 8131.28.02 ZTT ÚSEK E, sekundárne ostenie – klenba.

Technológia výstavby

  • realizácia sekundárneho ostenia tunelových rozvetvení (odbočenie z trojjazdného pruhu do dvoj- a jednopruhu) západnej a východnej tunelovej rúry,
  • betonáž bola realizovaná po jednotlivých blokoch dĺžky 10 m, v prvom kroku bolo vybudované sekundárne ostenie stien a následne za tým sekundárne ostenie klenby rozvetvení. Pre tieto objekty bolo navrhnuté špeciálne debnenie systému PERI. Každý záber hornej klenby bol iný v pozdĺžnom aj priečnom smere (rozširoval sa a stúpal).
  • v strojovni vzduchotechniky boli vybudované vnútorne konštrukcie až po stavebnú pripravenosť pre montáž technológie.

Finančný objem bez DPH
51,3 mil. Sk

Doba výstavby
marec 2003 – január 2004

 
 
top    tlač