TUBAUDANICON
  Home Kontakt Hľadaj
 
 
 
Referencie | Špeciálne zakladania  
 Diaľnica D3 Hričovské Podhradie - Kysucké Nové Mesto, I.úsek: Hričovské Podhradie - Žilina (Strážov)
SO: 258-00,Zárubný múr v KM: 5,732 83 - 6,215 86, SO201 až 216, SO220 až 222 a SO251, 253, 260, 261, 262, 264, 279, 296, 298, 102

Investor: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Bratislava

Vyšší dodávateľ stavby: DOPRASTAV, a.s. Bratislava, Závod Petržalka

technológia výstavby: Na stavbu Diaľnica D3 Hričovské Podhradie - Kysucké Nové Mesto, I.úsek: Hričovské Podhradie - Žilina (Strážov) dodávala TUBAU, a.s. práce špeciálneho zakladania na niekoľkých mostných objektoch, oporných múroch, protihlukových stenách. Pilotným projektom stavby bol Zárubný múr SO:258 v km 5,732 83 - 6,215 86. Zárubný múr je ukážkou zabezpečenia zárezu technológiami špeciálneho zakladania. Svah je zabezpečený klincovaním a striekaným betónom, klincovanými železobetónovými rebrami a kotvenými železobetónovými vencami. Samotný povrch je opatrený inovatívnou metódou trojdimenzionálnej ochrannej siete s kamenivom, ktorej použitie je predispozíciou na zasadenie konštrukcie do prírodného prostredia. V súčasnosti sa väčšina svahu zazelenela a vytvára peknú siluetu viditeľnú z druhej strany Hričovskej nádrže. Svah je odvodnený odvodňovacími vrtmi. Akciová spoločnosť TUBAU zabezpečovala kompletnú dodávku zárubného múra.

zemné práce 47700m3
striekaný betón 4470m2
zemné klince 14000m
kotvy 6500m
odvodňovacie vrty 1600m
monilitické konštrukcie 720m3
bunkový spevňovací systém Krismer 5200m2
veľkopriemerové pilóty D420mm až D1180mm 9000m
mikropilóty 4100m

Doba výstavby: február 2006 - december 2007

 
 
top    tlač