TUBAUDANICON
  Home Kontakt Hľadaj
 
 
 
Referencie | Podzemné objekty  
 Sisimiut, Grónsko
Podzemná hydroelektráreň Sisimiut, Grónsko

Investor: Greenland Energy Authority, Grónsko 

Vyšší dodávateľ stavby: Ístak Greenland, Grónsko

Popis objektov:

  • realizácia výlomových prác na všetkých podzemných objektoch elektrárne
  • servisný tunel má dĺžku 125 m a profil 26,3 m2, súčasťou je trafostanica s dĺžkou 25 m a s profilom 58 m2 a sklad s dĺžkou 12 m a s profilom 49 m2
  • podzemná strojovňa má dĺžku 28 m, šírku 11 m , výšku 23 m, súčasťou strojovne sú privádzacie a odtokové chodby s premenlivým profilom od 7 m2 do 18 m2 s celkovou dĺžkou 72 m
  • odtokový tunel je dlhý 166 m a má profil 18 m2

Technológia výstavby:

Výlomové práce sú realizované vrtno-trhacími prácami, primárne zaistenie sa vykonáva len lokálne za pomoci mechanických kotiev CT a striekaného betónu s oceľovými vláknami. Vŕtacie páce sú realizované vrtnými strojmi Atlas Copco L2C s kladivami s výkonom 22 KW a pri trhacích prácach sa používa sypká priemyselná trhavina DAP s neelektrickým roznetom NONEL.

Termín výstavby : október 2007 - jún 2009

 
 
top    tlač