TUBAUDANICON
  Home Kontakt Hľadaj
 
 
 
Referencie | Tunely  
 Tunel Horelica
Cesta I/11 Čadca – Obchvat mesta, časť Bukov - Horelica

Investor
Slovenská správa ciest, Investorský útvar Žilina

Popis objektov a realizované práce
Prieskumná štôlňa – úniková chodba stavby
Cesta I/11 Čadca – Obchvat mesta, časť Bukov - Horelica

Realizované objekty:

SO 206-12 Prieskumná štôlňa – úniková chodba
Prieskumná štôlňa – úniková chodba má základná priečinok profil výrubu cca 13 m2, rozšírený priečinok profil v miestach ventilátorov má cca 15,5 m2 výrub, 2 prípojky majú výrubový profil cca 7,2 m2. Štôlňa je navrhnutá v profile druhej tunelovej rúry (sleduje jej smer a sklon). Len v úvodnej časti je vedená tak, aby čo najmenej narušila pôvodné zaistenie stavebnej jamy portálu Čadca. Je vedená paralelne s pôvodnou tunelovou rúrou. Vstupný portál je opatrený bezpečnostnými goliermi. Priechodový prierez štôlne je vysoký 2,5 m, celková šírka je 3,2 m. Prevádzkovaný tunel a úniková chodba sú spojené pomocou 2 tunelových spojok s prechodovou výškou 1,8 m a celkovou šírkou 2 m.

Technológia výstavby
Práce na výstavbe prieskumnej štôlne – únikovej chodby tunela Horelica sa realizuje v dvoch etapách. V prvej etape sa zabezpečil portál štôlne mikropilótovým dáždnikom. Štôlňa sa vyrazila a zaistila výstužnými prvkami v celej etapy smerom od konca štôlne k ústiu sa realizovali odvodňovacie vrty a nástrek sekundárnej vrstvy striekaného betónu. Súčasťou tejto etapy bolo aj zabetónovanie portálového goliera únikovej chodby.

Finančný objem bez DPH
89,7 mil. Sk

Doba výstavby
september 2003 – máj 2004
 
 
top    tlač