TUBAUDANICON
  Home Kontakt Hľadaj
 
 
 
Referencie | Podzemné objekty  
 Tunelový privádzač elektrárne Kárahnjúkar Island
Výstavba tunelového privádzača od priehrady k podzemnej elektrárni Kárahnjúkar - Island

Investor
Landsvirkjun (Národná energetická spoločnosť)

Vyšší dodávateľ stavby
IMPREGILO S. p. a. Iceland Branch

Popis objektov a realizované práce
Kárahnjúkar Hydroelectrical Project KAR 14.
Spoločnosť realizovala výlomové práce pri výstavbe privádzacích chodieb od priehrady k podzemnej elektrárni Kárahnjúkar.

Realizované objekty:

  • Surge tunel s prierezom 18,3 až 23 m2 a dĺžkou 1 680 m, je to odľahčovací-vzdúvací tunel pred vtokom vody do zvislých šachiet k elektrárni, 
  • hlavný privádzací tunel od priehrady k elektrárni s prierezom 56 m2 a dĺžkou 1 600 m, 
  • hradidlová šachta s prierezom 64 m2 a hĺbkou 90 m.

Technológia výstavby
Raziace práce sú vykonávané novou rakúskou tunelovacou metódou (NRTM). Výlomové práce sú realizované pomocou vrtno-trhacích prác, zaisťovanie je vykonávané pomocou striekaného betónu vystuženého oceľovými vláknami a SN kotvami. Vŕtacie práce sa vykonávajú pomocou vrtných vozov Tamrock Axera T 11, T 08 s predĺženými lafetami, ktoré umožňujú vŕtať až na dĺžku záberov 5 m. Na zaistenie striekaným betónom sa používa zariadenie Putzmeister WKM 133. Nakladanie rúbaniny v tuneli sa realizovaje pomocou kolesového nakladača CAT 966 s bočným výsypom. Odvoz rúbaniny z tunela sa vykonáva muldami Paus, vlakovými súpravami a pásovým dopravníkom.

Finančný objem bez DPH
130 mil. Sk

Doba výstavby
marec 2005 – jún 2006

 
 
top    tlač