TUBAUDANICON
  Home Kontakt Hľadaj
 
 
 
Referencie | Špeciálne zakladania  
 SONY E2 Project, Nitra
SO 001 Hall, SO 002 Office, SO 004 Utility

Vyšší dodávateľ stavby: TAKENAKA EUROPE

Technológia výstavby: Na stavbe SONY E2 Project, Nitra realizovala akciová spoločnosť TUBAU, a.s. vŕtané železobetónové pilóty D620, D880, D1000 a monolitické železobetónové hlavice kruhového a štvorcového prierezu pre založenie objektov SO 001, SO 002, SO 004. Taktiež sme realizovali podchytávanie základov nádrže mikropilótami.

vŕtané železobetónové pilóty D620mm 1252m
vŕtané železobetónové pilóty D880mm 2022m
vŕtané železobetónové pilóty D1000mm 225m
hlavice pilót kruhové 142ks
hlavice pilót štvorcové 50ks
mikropilóty 96m


Doba výstavby: november 2006 – január 2007

 
 
top    tlač