TUBAUDANICON
  Home Kontakt Hľadaj
 
 
 
Referencie | Tunely  
 Tunel Bôrik
Diaľnica D1 Mengusovce - Jánovce, úsek km 0,000 - 8,000, časť Tunel Bôrik

Investor: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava

Vyšší dodávateľ: Združenie "IS - Marti Contractors"

Popis objektov:

 • výchdný portálový úsek
 • západný portálový úsek
 • pravá tunelová rúra
 • ľavá tunelová rúra
 • únikové cesty
 • vozovka a chodníky v tuneli
 • odvod oplachových vôd
 • odvod drenážnych vôd

Technológia výstavby:

tunel sa razí metódou NRTM - Nová rakúska tunelovacia metóda - za pomoci vrtno-trhacích prác

Realizované práce:

 • hĺbenie a stabilizácia portálových zárezov
 • razenie pilierových štôlní
 • betonáž pilierov
 • razenie tunelov
 • razenie únikových ciest
 • sekundárne ostenie
 • odvodnenie
 • vozovka
 • chodníky
 • káblové trasy

Doba výstavby: apríl 2006 - júl 2008

 
Dno pilierovej štôlne
Razenie pilierovej štôlne na západnom portáli
Východný portál - zárodok PŠ
Západný portál - zárodok PŠ
Pohľad na východný portál
Vetrenie tunelových rúr
Razenie lavice tunelovej rúry
Tunelové rúry - východný portál
Razenie tunelovej rúry
Razenie únikovej cesty
Východný portál - LTR
Západný portál - LTR
Pohľa na izoláciu tunelových rúr - západný portál
 
top    tlač