TUBAUDANICON
  Home Kontakt Hľadaj
 
 
 
Referencie | Špeciálne zakladania  
 Johnson Controls Lučenec
Výrobný závod Johnson Controls, Lučenec, Pilóty a hlavice SO 01, SO 01 – založenie 12 ks vnútorných stĺpov medzi osami 4 – 5 a F - J, SO 01 – oceľový prístavok 1a, 1b, SO 02 – objekt SHZ

Investor
Johnson Controls

Vyšší dodávateľ stavby
ZIPP, spol. s r. o., Bratislava

Technológia výstavby
Kompletná realizácia zakladania na pilótach vrátane monolitických hlavíc. 

  • pilóty železobetónové D 620 mm 550,4 m
  • pilóty železobetónové D 880 mm 448 m
  • hlavice pilót 187 ks

Doba výstavby
jún 2005 – júl 2005

 
 
top    tlač