TUBAUDANICON
  Home Kontakt Hľadaj
 
 
 
Referencie | Inžinierske stavby  
 Rekonštrukcia kanalizačného zberača A VIII., I. Etapa
Botanická ulica, Bratislava

Investor: BVS, a.s., Bratislava

Realizované objekty:
Rekonštrukcia kanalizačného zberača A VIII - úsek od šachty Š1 (pri existujúcej šachte Š12 pôvodného kanalizačného zberača) po novovybudovanú vstupnú šachtu VŠ4

Popis realizácie:
Daný stavebný projekt bol v rokoch 2013 - 2014 najvýznamnejšou zákazkou v tejto oblasti činnosti našej spoločnosti. Predmetom realizovanej stavby je rekonštrukcia kanalizačného zberača A VIII na Botanickej ulici v Bratislave, ktorá sa realizuje vybudovaním nového kanalizačného zberača v zdvojenom profile 2 x DN 2000 v úseku od šachty Š1 (pri existujúcej šachte Š12 pôvodného kanalizačného zberača) po novovybudovanú vstupnú šachtu VŠ4 v celkovej dĺžke 2 x 303 m (I. Etapa).

Technológia výstavby:
Realizácia stavby sa vykonávala prevažne banským spôsobom a čiastočne v otvorenom výkope (dĺžka 2x25,0 m). Zabudované rúry sú z odstredivo liateho sklolaminátu tuhosti SN 10 000. Na trase boli vybudované 2 ks atypických sútokových monolitických šachiet, 4 ks revíznych sklolaminátových šachiet a 1 ks atypickej monolitickej spádiskovej šachty. V rámci rekonštrukcie kanalizácie sa realizovali aj preložky: vodovodu DN 800 v dĺžke 76 m, vodovodu DN 200 dĺžky 11 m, plynovodu DN 200 v dĺžke 25,5 m, horúcovodu 2x DN 125 dĺžky 22,0 m vrátane kompenzátorovej šachty, trolejového vedenia električiek a 22 kV vedenia ZSE v dĺžke 104,0 m.

Doba realizácie:
august 2013 – december 2014

 
 
top    tlač