TUBAUDANICON
  Home Kontakt Hľadaj
 
 
 
Referencie | Tunely  
 Tunel Šibenik
Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov, II. Úsek, Levoča

Názov stavby: Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov, II.úsek – tunel Šibenik

Miesto realizácie: Levoča, Stavebný objekt: SO 401-00 Tunel Šibenik

Investor: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

Zhotoviteľ: „Združenie EUROVIA – SMS – D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek“

Hlavný zhotoviteľ tunela Šibeník: TUBAU, a.s. Pribylinská 12, 831 04 Bratislava

Realizované práce:
Realizácia prác zhotoviteľa tunela (Tubau, a.s.) pozostávala v realizácií stavebných objektov rady SO 401 (tunel Šibeník). Tunel Šibeník patrí k jedným z prvých stavieb tohto charakteru na Slovensku realizovaných v zmluvnom systéme „žltý FIDIC“.
Firma Tubau, a.s. realizovala kompletnú stavbu tunela. Tunel je realizovaný ako diaľničný dvojrúrový tunel v extraviláne s jednosmernou premávkou s maximálnou dovolenou rýchlosťou 100 km/h a kategórie 2T-8,0. Dĺžka každej tunelovej rúryje 588,0 m, z čoho je dĺžka razenej časti každej tunelovej rúry rovná 540 m. Tunelové rúry sú navzájom prepojené jedným priechodným priečnym prepojením. Projekt pozostáva celkovo z 15 stavebných objektov a 18 objektov technológie.
Raziace práce boli realizované metódou NRTM s použitím trhacích prác. Sekundárne ostenie pozostávalo z celkového počtu 91 blokov v oboch tunelových rúrach z čoho je vystužených 47 blokov a nevystužených 44 blokov.
Súčasťou výstavby tunela Šibenik firmou TUBAU je aj dodávka a montáž technologického vybavenia samotného tunela.

Technológiu tunelových objektov tvorí:

• Technologická centrála – montáž vzduchotechniky a vykurovania, elektroinštalácií, stabilných hasiacich zariadení
• Uzemňovacia sústava tunelových objektov a ostatných častí
• Technologické vybavenie požiarneho vodovodu
• Prípojky pre VN a NN
• Trafostanica pre tunel, napájanie tunela elektrickou energiou
• Budova s požiarnou nádržou - montáž vzduchotechniky a vykurovania, elektroinštalácií, technologickévybavenie
• Osvetlenie tunela
• Videodohľad a videodetekcia v tuneli
• Centrálny riadiaci systém tunela, riadenie dopravy, komunikačný systém tunela
• Vetranie tunela, meranie fyzikálnych veličín v tuneli
• SOS kabíny
• Elektrická požiarna signalizácia, elektronická zabezpečovacia signalizácia

Realizované objekty:

Stavebná časť:
401-00.11 Západný portál na razenie a stavebná jama
01-00.012 Zárubný múr a svahové úpravy západného portálu
01-00.21 Východný portál na razenie a stavebná jama
01-00.022 Zárubný múr a svahové úpravy východného portálu
01-00.031 Kolektory a kábelovody
01-00.032 Hĺbené tunelové rúry
01-00.04 Razený tunel
01-00.05 Priečne prepojenia
01-00.06 Vozovka a chodníky
01-00.07 Drenážne odvodnenie tunela
01-00.08 Odvodnenie vozovky
01-00.09 Požiarny vodovod
01-00.10 Technologická centrála
01-00.51 Vodovodná prípojka k požiarnemu vodovodu
01-00.52 Budova s požiarnou nádržou

Technologická časť:
401-00.62 Prípojka VN pre trafostanicu
01-00.63 Prípojka NN pre budovu s požiarnou nádržou
01-11.01 Napájanie tunela elektrickou energiou
01-11.02 Centrálny riadiaci systém tunela
01-11.03 Riadenie dopravy
01-11.041 Videodohľad a videodetekcia v tuneli
01-11.042 Meranie fyzikálnych veličín v tuneli
01-11.043 Elektronická zabezpečovacia signalizácia
01-11.044 SOS kabíny
01-11.045 Komunikačný systém tunela
01-11.05 Vetranie tunela
01-11.06 Osvetlenie tunela
01-11.07 Elektrická požiarna signalizácia
01-11.08 Uzemňovacia sústava
01-11.09 Technologické vybavenie požiarneho vodovodu
01-11.52 Technologické vybavenie budovy s požiarnou nádržou
01-11.62 Trafostanica pre tunel
01-11.63 Náhradný zdroj el. energie pre budovu s požiarnou nádržou

Doba realizácie:

03/2013 – 11/2015

 
Realizácia vystužených svahov a spätných zásypov
Vrtno-trhacie práce ústupok
Hydroizolačné súvrstvie a realizácia armovacích prác sekundárneho ostenia
Realizácia sekundárneho ostenia tunela Šibeník
Zrealizovaná cementom stmelená vrstva CBGM
Zrealizovaný cementobetónový kryt vozovky tunela
Tunel definitíva vrátane technologického vybavenia
Pohľad na vystužený svah západného portálu
 
top    tlač