TUBAUDANICON
  Home Kontakt Hľadaj
 
 
 
Referencie | Podzemné objekty  
 Razenie dovrchnej steny č. 334 a zosilnenie križovania K7, Baňa Silesia
Czechowice-Dzedzice, Poľsko

Investor: Przedsiębiorstwo górnicze „SILESIA“ (PG SILESIA), Poľská republika

Popis realizácie:
Jednalo sa o razenie dovrchnej steny v dĺžke 250 m za pomoci kombajnu AM 50 v ťažkých geologických podmienkach s úklonom pracoviska 25 - 35°. Spoločnosť TUBAU zrealizovala uvedenú stavbu v požadovanej kvalite a s časovým predstihom. Dňa 12.1.2015 firma TUBAU úspešne obfárala (vyrazila) stenu 334 na bani PG SILESIA.

Doba výstavby: september 2014 – január 2015

 
 
top    tlač