TUBAUDANICON
  Home Kontakt Hľadaj
 
 
 
Referencie | Podzemné objekty  
 Výstavba podzemného zásobníka uhlia, Baňa Silezia
Czechowice-Dzedzice, Poľsko

Investor: Przedsiębiorstwo górnicze „SILESIA“ (PG „SILESIA“), Poľská republika

Realizované objekty:
Výstavba podzemného zásobníka
Razenie prístupovej chodby
Razenie dopravno-vetracej chodby
Prerážka steny 161

Popis realizácie:
Zásobník má výšku 55,0 m, priemer 9,0 m a objem 3 200 m3. Hlava zásobníka sa nachádza na IV. horizonte v hĺbke 460 m a vynášacie zariadenie (s kapacitou 800 t/hod) na VI. horizonte v hĺbke 556 m. Realizácia diela zahŕňala práce od vypracovania projektu na podzemný zásobník, zhotovenie zásobníka až po jeho odovzdanie do užívania. Na zásobníku je použitá najmodernejšie technika v oblasti prenosu dát na výrobný dispečing so sledovaním maximálnej hladiny uhlia v zásobníku, jeho dávkovaním na odberný dopravník, vážením vypúšťanej rúbaniny a protipožiarným zabezpečením. Práce i materiály v zásobníku podliehali prísnym bezpečnostným predpisom platných v Poľskej republike, pre bane s výskytom metánu IV. Kategórie.

Technológia výstavby:
Výstavba zásobníka bola realizovaná v požadovanej kvalite a v súlade s projektovou dokumentáciou. Raziace práce prebiehali spôsobom vrtno trhacích prác s následnou odťažbou. Zaistenie primárneho ostenia bolo realizované striekaným betónom vystuženým dvomi vrstvami oceľovej siete a radiálnými kotvami. Následne bola realizovaná betonáž sekundárneho ostenia z betónu pevnosti 70 MPa.

Doba realizácie: august 2012 – december 2013

 
Križovatka „konti“
Rekonštrukcia pásovej chodby nad zásobníkom
Definitívne ostenie - zásobníka
Technológia vypúšťania uhlia zásobníka
 
top    tlač