TUBAUDANICON
  Home Kontakt Hľadaj
 
 
 
Referencie | Špeciálne zakladania  
 Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žel. km 100,500 -159,100
pre traťovú rýchlosť do 160 km/h, 3.etapa

Objekt: 29.33.04 Žst. Zlatovce, oporné múry podjazdu Brnianska ul.

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zhotoviteľ: Eiffage Construction, Hraničná 12, 821 05 Bratislava

Stručný popis objektu:
Na objekte 29.33.04 boli spoločnosťou TUBAU a.s., realizované práce špeciálneho zakladania pre zapaženie a utesnenie podjazdu pod železničnú trať. Celkovo bolo zrealizovaných 4 556 m pilót D 900mm, ŽB veniec s prechodkami pre kotvy , lanové kotvy 1 140m, striekaný betón 1000 m2, mikropilóty 1 378m a trysková injektáž dna.

 
 
top    tlač