TUBAUDANICON
  Home Kontakt Hľadaj
 
 
 
Aktuálne projekty | Podzemné objekty  
 Baňa PG Silesia
Zásobník na surové uhlie

Investor: Baňa PG Silesia, Czechowice – Dziedzice, Poľská republika

Vyšší dodávateľ stavby: TUBAU, a.s.

Popis realizovaných prác:
Jedná sa o jeden z najväčších zásobníkov v Poľsku s využitím najmodernejšej techniky v oblasti prenosu dát na výrobný dispečing, sledovaním maximálnej a minimálnej hladiny, dávkovaním na odberný dopravník, vážením vypúšťanej rúbaniny a protipožiarnym zabezpečením. Pri výstavbe zásobníka budú použité nové nástrekové materialy pri zaistení a stabilozovaní sekundárneho výlomu a následne aj pri konečnej úprave-primárnej výstuže.
Zaujímavosťou je aj realizácia dvoch výpustných systémov s plne automatizovaným variabilným dávkovaním rúbaniny. Materialy použité pri výstavbe, strojné zariadenie, ako aj celá technológia výstavby je podmienená prísnym bezpečnostným predpisom platným na území Poľskej republiky, pre bane s výskytom metánu v IV. kategórii. Zložité bansko-geologické podmienky v oblasti výstavby ako aj vyrúbané priestory v mieste založenia hlavy zásobníka si vyžiadujú nový systém injektáže a následného kotvenia. Na prekonaní daných nepriaznivých podmienok pri projektovaní pre spoločnosť TUBAU, a.s. pracovala skupina odborníkov zo Slovenska, Čiech a Poľska. Zásobník bude mať výšku 62m, priemer 9m a objem 3200m3. Požiadavka na vynášacie zariadenia 800 t/hod. Hlava zásobníka bude na IV. horizonte v hĺbke 460 m. Na realizácii sa podieľa 26 hĺbičov a 5 technikov zo Slovenska. Baňa má 6 horizontov pričom posledný je v hĺbke 556 metrov.

Doba výstavby: august 2012 - november 2013

 
 
top    tlač