TUBAUDANICON
  Home Kontakt Hľadaj
 
 
 
Referencie | Tunely  
 Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek
Tunel Šibeník

Investor: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Vyšší dodávateľ stavby: Združenie EUROVIA-SMS

Realizované práce a technológia výstavby:

V rámci predmetnej stavby bude realizovaná kompletná dodávka stavby tunela Šibeník - dodávka stavebných prác a dodávka technológie tunela. Tunel je razený metódou NRTM - Nová rakúska tunelovacia metóda - za pomoci vrtno-trhacích prác, v prípade výskytu zhoršených geologických podmienok bude použité mechanické razenie za pomoci tunel-bagra . Betonáž sekundárneho ostenia bude realizovaná po jednotlivých blokoch dĺžky 12 m. Hydroizolácia tunela bude riešená plošnou hydroizolačnou fóliou hr. min. 2 mm na ochrannú geotextíliu (500g/m2).

Realizované práce:

 • výkop a zaistenie stavebných jám – cca 38 000 m3
 • razenie tunelov – 2x 540m
 • razenie únikových ciest – 20,3m
 • hydroizolácia
 • odvodnenie
 • sekundárne ostenie – 12 bl.
 • vozovka a chodníky
 • požiarny vodovod
 • portálové objekty
 • technologická centrála
 • technológia tunela Šibeník

Doba výstavby: marec 2013 - júl 2015

 
 
top    tlač