TUBAUDANICON
  Home Kontakt Hľadaj
 
 
 
Referencie | Špeciálne zakladania  
 Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov
pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – IV. a V. etapa

žkm 100,500 – 159,100, úsek Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša

Investor: Strabag,a.s.Bratislava, BoglaKrysl,k.s., pobočka Prešov

Technológia:

  • založenie objektov na veľkopriemerových pilótach
  • ochrany stavebných a štartovacích jám štetovnicovými stenami

Termín realizácie: 10/2011 - 2013

 
 
top    tlač