TUBAUDANICON
  Home Kontakt Hľadaj
 
 
 
Referencie | Inžinierske stavby  
 Kanalizačný zberač E Bratislava
Oprava stropu kanalizačného zberača E, DN 3600/2700, Bratislava

Investor
Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s.

Vyšší dodávateľ stavby
Váhostav – Tunely a špeciálne zakladania a. s.

Technológia výstavby

  • oprava klembového stropu kanalizačného zberača E, DN 3600/2700, Bratislava v dĺžke 260 m vytvorením samostatnej krycej vrstvy stropu v hrúbke 3 cm

Doba výstavby
marec 2005 – máj 2005

 
 
top    tlač