TUBAUDANICON
  Home Kontakt Hľadaj
 
 
 
Referencie | Tunely  
 Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov
Tunel Turecký Vrch
Stavba Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod
I. etapa (úsek Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce)

Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Vyšší dodávateľ stavby: OHL ŽS, a.s. Bratislava

Popis objektov a realizované práce

Popis objektov:

 • razená úniková chodba (dĺžka 245,88 m, profil TT4 28,56 m², TT3 27,52 m²)
 • hydroizolácia - únikovej chodby
 • úniková štôlňa – definitívne ostenie
 • razený železničný tunel (dĺžka 415,00 m, profil TT3 114,54 m², TT2 113,23 m²)
 • razený železničný tunel - hydroizolácia
 • razený železničný tunel - definitívne ostenie

technológia výstavby:

Tunel bol razený metódou NRTM - Nová rakúska tunelovacia metóda - za pomoci vrtno-trhacích prác. Pre hydroizolačné súvrstvie je použitá PVC hydroizolačná fólia Mapeplan TU- 22. Betonáž sekundárneho ostenia realizovaná po jednotlivých blokoch dĺžky 10 m.

Realizované práce:

 • razenie tunelov
 • razenie únikových ciest
 • hydroizolácia
 • odvodnenie
 • sekundárne ostenie

Doba výstavby: január 2010 - september 2011

 
 
top    tlač