TUBAUDANICON
  Home Kontakt Hľadaj
 
 
 
Referencie | Špeciálne zakladania  
 ŽSR Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov I.etapa


Objednávateľ: OHL ŽS, a.s., Bratislava

Technológia výstavby: Zaistenie vjazdového (južného) portálu

  • mikropilóty ø 620 mm
  • mikropilótový dáždnik
  • kotvy tyčové
  • klince
  • striekaný betón
  • jadrové vrty

Termín výstavby: marec - máj 2010

 
 
top    tlač