TUBAUDANICON
  Home Kontakt Hľadaj
 
 
 
Referencie | Inžinierske stavby  
 Kanalizačný zberač Bratislava, Pribinova ulica
Bratislava, Pribinova ul. – rekonštrukcia kanal. zberača,
SO 01 rekonštrukcia zberača AP,
SO 03 rekonštrukcia zberača AP2

Investor
Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s.

Vyšší dodávateľ stavby
Váhostav – Tunely a špeciálne zakladania a. s.

Technológia výstavby

  • SO 01 rekonštrukcia stavebnej časti zberača AP
    (z profilu 1800/200 na 1400/1700) s celkovou dĺžkou 830,98 m
    + rekonštrukcia stavebných šácht
  • SO 03 kompletná výmena jestvujúcej kanalizácie DN 300
    a DN 400 s celkovou dĺžkou 219,97 m klasickou výkopovou technológiou

Doba výstavby
december 2003 – marec 2005

 
 
top    tlač