TUBAUDANICON
  Home Kontakt Hľadaj
 
 
 
Referencie | Tunely  
 Tunel Sitina Bratislava
Stavba D2 Bratislava, Lamačská cesta Staré grunty, Sekcia Tunel Sitina

Investor
Národná diaľničná spoločnosť Bratislava

Vyšší dodávateľ stavby
TAISEI Corporation

Popis objektov a realizované práce
Sekundárne ostenie, hydroizolácia a drenážne odvodnenie oboch tunelových rúr, realizácia hĺbených tunelových rúr, portálové objekty a kolektory na obidvoch portáloch (severný a južný).

Realizované objekty:

 • T 401 Severný portál pre razenie tunelov,
 • T 403 Razený tunel – západná tunelová rúra (sekundárne ostenie),
 • T 404 Razený tunel – východná tunelová rúra (sekundárne ostenie),
 • T 405 Únikové chodby (sekundárne ostenie),
 • T 406 Severný portálový objekt,
 • T 407 Južný portálový objekt.
 • T 408 Hĺbené tunelové rúry v areáli SAV,
 • T 409 Hĺbené tunelové rúry pri južnom poráli,
 • T 411 Drenážne odvodňovanie tunela,
 • T 414 Oporný múr v pravo s dĺžkou 2,355 km,
 • T 415 Kolektor severný portál,
 • T 416 Kolektor južný portál.

Technológia výstavby

 • realizácia hydroizolácie a drenážneho odvodnenia tunelových rúr,
 • betonáž sekundárneho ostenia tunelových rúr,
 • betonáž tunelových rúr v hĺbených častiach,
 • betonáž bola realizovaná po jednotlivých blokoch dĺžky 10 m,
 • betonáž bola realizovaná súbežne s razením,
 • betónovalo sa naraz až s tromi šalovacími vozmi,
 • realizácia portálových objektov a kolektorov.

Finančný objem bez DPH
485,1 mil. Sk

Doba výstavby
október 2003 – december 2005

 
 
top    tlač