TUBAUDANICON
  Home Kontakt Hľadaj
 
 
 
Manažérske systémy | Vybavovanie podnetov  

VNÚTORNÝ SYSTÉM VYBAVOVANIA PODNETOV SÚVISIACICH S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI


Smernica SSIM číslo 29

 
top    tlač