TUBAUDANICON
  Home Kontakt Hľadaj
 
 
 
O nás | Profil spoločnosti  
Akciová spoločnosť TUBAU je moderná stavebná spoločnosť, ktorá pod týmto obchodným menom začala podnikať na stavebnom trhu 1.2.2006 a to po odkúpení časti podniku Váhostav - Tunely a špeciálne zakladania:

Divízie podzemných stavieb,
Divízie špeciálneho zakladania,
Dielní a administratívy v Slovenskej republike.


Spoločnosť TUBAU je od novembra 2009 dcérskou spoločnosťou spoločnosti DANICON HOLDING, a.s.


Zameriavame sa hlavne na podzemné staviteľstvo, o čom svedčí i motto spoločnosti „IDEME AŽ DO HĹBKY“. Firma sa svojou činnosťou sústreďuje okrem razenia podzemných stavieb, ako sú cestné tunely, podzemné objekty vodných elektrární, vodné privádzače, veľkopriestorové podzemné diela aj na špeciálne zakladanie stavieb pomocou vŕtaných veľkopriemerových pilot, mikropilot, budovanie podzemných tesniacich stien aj na hĺbenie stavebných jám a zaisťovanie svahov. Najmladšia divízia sa zameriava na budovanie inžinierskych sietí ako sú kanalizácie a vodovody.

Medzi strategicky významné stavby patrí tunel Branisko, kde spoločnosť smerom od západného portálu ukončila betonáž vnútorného ostenia, ako aj celkovú stavebnú pripravenosť pre technologickú vybavenosť a tunel Horelica, ktorý je vybudovaný na Kysuciach v rámci stavby rýchlostnej komunikácie Čadca – Skalité, cesty I/11.

Mestský tunel Sitina je súčasťou stavby – Diaľnica D2 Bratislava, Lamačská cesta – Staré Grunty. Projekt je významný, pretože ním sa dobudoval posledný chýbajúci úsek diaľnice D2 a prepojenie Českej republiky s Maďarskom a Rakúskom cez Slovensko sa stalo realitou . Ide o prvý dvojrúrový tunel na Slovensku , každá tunelová rúra má dva jazdné pruhy. Na danej stavbe realizovala firma hlavne betonárske práce sekundárneho ostenia tunela a realizuje kompletne prislúchajúce stavebné objekty tunela. Slávnostné uvedenie tunela do prevádzky sa konalo 23.6.2007. 

Náš výrobný program sa v auguste 2006 rozrástol o novú divíziu, ktorá sa zameriava na realizáciu vodohospodárskych, dopravných, líniových stavieb a inžinierskych objektov. Spoločnosť TUBAU zrealizovala kanalizačné a vodovodné stavby v Bratislave – rekonštrukciu kanalizačného zberača Pribinova ulica a rekonštrukciu kanalizačnej vetvy E.

Aktivity spoločnosti smerovali a smerujú aj do zahraničia - na Island, kde sa spoločnosť zúčastnila na výstavbe podzemnej elektrárne a tunelového privádzača od priehrady k podzemnej elektrárni Kárahnjúkar, do Škótska, kde sa v súčasnosti podieľame na výstavbe podzemnej hydroelektrárne Glendoe Hydro Scheme i do neďalekej Českej republiky, kde k významným projektom patria stavby Metra Praha, tunel Mrázovka Praha a Preložka cesty 1/6 Praha- Pavlov.

Významnou súčasťou výrobného programu je špeciálne zakladanie objektov podzemného staviteľstva a inžinierskeho staviteľstva. K desiatkam rôznych akcií patrí napríklad zakladanie objektov pre hypermarket CARREFOUR, Kaufland v Žiline, distribučný sklad Tesco Beckov, zakladanie objektov pre ZŤS v Námestove, práce na diaľničnom ťahu D-1 v úseku Ladce – Sverepec, zakladanie mosta na krakovskej magistrále v Poľsku, ako aj ďalšie stavby.

Hlavnou zásadou TUBAU, a.s. je, že pri projektovaní, príprave, realizácii a kontrole zákazky musí byť dôraz kladený na všeobecne uznávané zásady a pravidlá stavebného umenia a uspokojenie požiadaviek zákazníka. Zvyšovaním účinnosti zavedených systémov zabezpečenia a riadenia kvality SMK, SME a BOZP sa spoločnosť snaží o trvalo udržateľný rozvoj, ktorý smeruje k efektívnemu uspokojovaniu potrieb zákazníka a tiež spoločnosti.

Spoločnosť má zavedený systém integrovaného manažérstva, ktorý sa skladá zo systému manažérstva kvality (SMK) podľa požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2009, systému manažérstva environmentu (SME) podľa požiadaviek normy STN EN ISO 14001:2005 a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (SMBOZP) podľa požiadaviek špecifikácie OHSAS 18001:2009.

Stabilný a kvalifikovaný kolektív, ktorý má spoločnosť k dispozícii, je zárukou kvality vykonanej práce pre všetkých doterajších i budúcich zákazníkov.

Základnou filozofiou na nasledujúce obdobie je presadiť sa serióznou cenovou politikou, ústretovosťou, garantovaním kvality a termínov a spoľahlivo a presne plniť požiadavky náročných zákazníkov pri realizovaní všetkých našich stavieb.

Predstavenstvo
TUBAU, a.s.

Ing. Vladimír Ondriš
predseda predstavenstva


Ing. Marcel Ondruš
podpredseda predstavenstva


Ing. Ján Kuhajdik
člen predstavenstva
generálny riaditeľ

Naša spoločnosť je členom združení :

  • Slovenská tunelárska asociácia

 
top    tlač