TUBAUDANICON
  Home Kontakt Hľadaj
 
 
 
Profil spoločnosti  

Akciová spoločnosť TUBAU je moderná stavebná spoločnosť, ktorá pod týmto obchodným menom začala podnikať na stavebnom trhu 1.2.2006 a to po odkúpení časti podniku Váhostav - Tunely a špeciálne zakladania:

Divízie podzemných stavieb,
Divízie špeciálneho zakladania,
Dielní a administratívy v Slovenskej republike.


Spoločnosť TUBAU je od novembra 2009 dcérskou spoločnosťou spoločnosti DANICON HOLDING, a.s.


Zameriavame sa hlavne na podzemné staviteľstvo, o čom svedčí i motto spoločnosti „IDEME AŽ DO HĹBKY“. Firma sa svojou činnosťou sústreďuje okrem razenia podzemných stavieb, ako sú cestné tunely, podzemné objekty vodných elektrární, vodné privádzače, veľkopriestorové podzemné diela aj na špeciálne zakladanie stavieb pomocou vŕtaných veľkopriemerových pilot, mikropilot, budovanie podzemných tesniacich stien aj na hĺbenie stavebných jám a zaisťovanie svahov. Najmladšia divízia sa zameriava na budovanie inžinierskych sietí ako sú kanalizácie a vodov...
čítaj viac

Referencie  
Zelený most na diaľnici D2 – Moravský Svätý Ján
Objekty: 201-00,
Miesto: Moravský Svätý Ján, Trnavský samosprávny kraj
Druh stavby: Novostavba
Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava ,
Mlynské Nivy 45, 821 05 Bratislava

Zhotoviteľ: Združenie „ ZIPP-TUBAU: Zelený most“
Mlynské nivy 61/A Pribylinská 12
820 15 Bratislava 831 04 Bratislava

Zhotoviteľ vybraných
objektov : špeciálne zakladanie a základový pás
TUBAU, a.s.,
Pribylinská 12, 831 04 Bratislava

Projektant : TERRAPROJEKT a.s.,
Podunajská 24,
821 06 Bratislava


Stručný popis objektu:
Predmetom dodávky TUBAU a.s. v rámci združenia bola realizácia prác špeciálneho zakladania t.j. veľkopriemerové pilóty D 1200mm o celkovej dĺžke 4600m Okrem pilót bolo pre strednú podperu zrealizované paženie 1400 m2 z trvalých štetovníc. Naša spoločnosť taktiež realizovala základové pásy z betónu pre osadenie rámových prefabrikovaných dielcov o celkovom množstve 1156m3. Realizácia prác bola o to zložitejšia, že prebiehala za neprerušenej prevádzky na diaľnici D2 Bratislava –Brno.
...
čítaj viac
Aktuálne projekty  
S7 Kraków - Rabka
galéria
Zelený most na diaľnici D2, Moravský Svätý Ján
galéria
Obslužné činnosti  
čítaj viac