TUBAUDANICON
  Home Kontakt Hľadaj
 
 
 
Profil spoločnosti  

Akciová spoločnosť TUBAU je moderná stavebná spoločnosť, ktorá pod týmto obchodným menom začala podnikať na stavebnom trhu 1.2.2006 a to po odkúpení časti podniku Váhostav - Tunely a špeciálne zakladania:

Divízie podzemných stavieb,
Divízie špeciálneho zakladania,
Dielní a administratívy v Slovenskej republike.


Spoločnosť TUBAU je od novembra 2009 dcérskou spoločnosťou spoločnosti DANICON HOLDING, a.s.


Firma sa svojou činnosťou sústreďuje okrem razenia podzemných stavieb, ako sú tunely, podzemné objekty vodných elektrární, vodné privádzače, veľkopriestorové podzemné diela aj na špeciálne zakladanie stavieb pomocou vŕtaných veľkopriemerových pilot, mikropilot, budovanie podzemných tesniacich stien aj na hĺbenie stavebných jám a zaisťovanie sva...
čítaj viac

Referencie  
Rekonštrukcia kanalizačného zberača A VIII., II. Etapa
Investor: BVS, a.s., Bratislava

Popis stavby:
Nový kanalizačný zberač tvorí dvojica kanalizačných rúr DN 2000 a v DN 2800 vybudovaných technológiou otvoreného výkopu.

Realizované práce:
Trasa zberača začína od šachty VŠ4 umiestnenej v zelenom páse pred predajňou LIDL, v oblúku vedie poza ČS SHELL. Za šachtou VŠ5 vedie trasa v oblúku a potom pokračuje v súbehu s Karloveskou ulicou cez šachtu VŠ6. Cca 55 m za šachtou VŠ6 prechádza do ďalšieho oblúka a končí v šachte VŠ7 v spevnenej ploche pred budovou poisťovne. V šachtách VŠ6 a VŠ7 sú inštalované vretenové stavidlové uzávery.
Materiál potrubia je odstredivo liaty sklolaminát tuhosti 10 000 N.m2.

Realizované objekty:

  • SO 01 Kanalizačný zberač A VIII
  • SO 02 Vstupné kanalizačné šachty
  • SO 04.2 Preložka STL plynovodu DN 150
  • SO 05.1.2 Prekládka vonkajšieho osvetlenia
  • SO 05.1.4 Dočasná prípojka pre zariadenie staveniska
  • SO 05.1.6 Križovanie káblových vedení NN
  • SO 05.2 Preložka oznamovacích vedení – Stavebná časť
  • SO 05.2 Preložka oznamovacích vedení – technologická časť
  • SO 10 Terénne a sadové úpravy

Doba realizácie:
marec 2015 – fabruár 2016čítaj viac

Aktuálne projekty  
Obytný súbor Malé Krasňany (BA)
galéria
Tunel Diel západný portál Nimnica
galéria
Obslužné činnosti  
čítaj viac